BROBUD
OFERTA
AKTUALNOŚCI
29 listopada 2016
Od listopada 2016 oferujemy Epoxy Stone System, czyli ozdobne powierzchnie na bazie żywic epoksydowych. ->
WSPÓŁPRACA
POLECAMY
SYSTEMY GEOLITE

System Kerakoll GeoLite obejmuje dwie podstawowe zaprawy: GeoLite 10 i GeoLite 40, gdzie liczby symbolizują czas, po jakim zaprawa wiąże. System Geolite pozwala w trakcie jednej operacji na:

  • pasywację stali zbrojeniowej
  • rekonstrukcję i naprawę betonu
  • szpachlowanie i wyrównanie powierzchni
  • ochronę przed agresją środowiskową

Zalety Geolite:

  • Pasywuje - GeoLite gwarantuje perfekcyjne otulenie prętów zbrojenia dzięki wyjątkowej technologii i niezwykłej drobnoziarnistości, co pozwala na rezygnację z użycia starych, polimerowocementowych środków zabezpieczających. Niezwykła rezerwa zasadowa nowego geospoiwa Kerakoll zapewnia potencjały elektrochemiczne dla podwyższonej pasywności stali, które potwierdzają nową, niepowtarzalną i całkowitą ochronę zbrojenia przed utlenianiem.
  • Rekonstruuje - dzięki mineralnej matrycy krystalicznej GeoLite, która pod względem natury i morfologii odpowiada skałom naturalnym, geozaprawy charakteryzują się podwyższoną i naturalną stabilnością wymiarową, co pozwala na monolityczną rekonstrukcję i naprawę pierwotnej struktury. Parametry mechaniczne (klasa R4) i brak skurczu potwierdzają możliwość użycia GeoLite w dowolnym typie interwencji niezależnie od sztywności betonu w pierwotnej strukturze. GeoLite istotnie przewyższa koncepcję dostosowywania modułu sprężystości zaprawy zależnie od istniejącego betonu i typu naprawy, upraszczając ostatecznie naprawy struktur betonowych.
  • Wyrównuje - wielkim wyzwaniem, któremu inżynierowie Kerakoll sprostali dzięki GeoLite, było stworzenie po raz pierwszy niezwykle drobnoziarnistej geozaprawy, która poza repasywacją zbrojenia i rekonstrukcją monolityczności struktury byłaby lepsza pod względem estetycznym od powszechnie spotykanych zapraw szpachlowych. GeoLite rzeczywiście może być natychmiast zacierany i filcowany dając naprawie monolitycznej zaskakujący stopień wykończenia. GeoLite jest doskonały także do wyrównywania powierzchni elementów betonowych niepoddawanych rekonstrukcji warstwami centymetrowymi.
  • Chroni - naprawa monolityczna wykonana za pomocą GeoLite jest niewrażliwa na agresję dwutlenku węgla i chroni beton definitywnie przed penetracją wody z opadów atmosferycznych oraz substancji agresywnych. Całkowicie skrystalizowana naprawa monolityczna nie stanowi już słabego punktu struktury i niezmiennie zachowuje w czasie trwałość typową dla skał mineralnych.
  • Wykańcza przez krystalizację - naprawa monolityczna wykonana za pomocą GeoLite jest niewrażliwa na agresję dwutlenku węgla i chroni beton definitywnie przed penetracją wody z opadów atmosferycznych oraz substancji agresywnych. Całkowicie skrystalizowana naprawa monolityczna nie stanowi już słabego punktu struktury i niezmiennie zachowuje w czasie trwałość typową dla skał mineralnych.

GeoLite to jedyna naprawa monolityczna zgodna z normą PN-EN 1504. Zgodnie z przepisami materiały przeznaczone do konserwacji, napraw, konsolidacji i ochrony istniejących struktur betonowych winny być znakowane CE zgodnie z PN-EN 1504.

GeoLite jest jedyną linią geozapraw na świecie posiadającą potrójne znakowanie CE.

GeoLite spełnia wszystkie wymogi przewidziane przez PN-EN 1504-7 (pasywacja stali zbrojeniowej), PN-EN 1504-3 (naprawy konstrukcyjne) i PN-EN 1504-2 (ochrona).

GeoLite Magma spełnia wszystkie wymogi przewidziane przez PN-EN 1504-7 (pasywacja stali zbrojeniowej), PN-EN 1504-3 (naprawy konstrukcyjne) i PN-EN 1504-6 (kotwienie).  ::© 2005-2018 BROBUD

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 3