BROBUD
OFERTA
AKTUALNOŚCI
29 listopada 2016
Od listopada 2016 oferujemy Epoxy Stone System, czyli ozdobne powierzchnie na bazie żywic epoksydowych. ->
WSPÓŁPRACA
POLECAMY
SYSTEMY XYPEX

Xypex to technologia uszczelniania betonu polegająca na wytworzeniu struktur krystalicznych wewnątrz porów, w środku samej masy betonowej. Oznacza to, że kryształy są integralną częścią masy betonowej zabezpieczając ją przed przenikaniem wilgoci, agresywnych związków chemicznych i tego, co mogłoby niszczyć beton. Technologia ta zabezpieczając beton chroni także zbrojenie wykorzystywane do wzmocnienia mieszanki. Produkty Xypex nie wymagają, by zabezpieczany element lub budynek był suchy, gdyż wilgoć jest integralnym składnikiem wykorzystywanym w technologii - to ona pozwala na wniknięcie Xypexu głęboko w beton, a co za tym idzie - zabezpieczenie go przed dalszym przenikaniem wody. Kontakt z wilgocią tylko przyspiesza tempo krystalizacji Xypexu.

Taka konstrukcja i sposób działania Xypexu oznaczają, że nawet jeśli z jakiegoś powodu opadnie fragment zabezpieczonego betonu lub samej warstwy Xypexu, to pozostały fragment nadal jest szczelny i nadal zabezpieczony jest przed wnikaniem wody i wilgoci w konstrukcję.

Technologia może być wykorzystywana m.in. do budowy:

 • oczyszczalni ścieków
 • zbiorników, basenów pływackich, wylęgarni ryb, zapór wodnych
 • elektrowni jądrowych
 • stacji energetycznych
 • przejść podziemnych, szybów windowych
 • konstrukcji pływających
 • silosów betonowych, elewatorów zbożowych, magazynów żywności
 • tuneli, budowli podziemnych, obiektów mostowych, konstrukcji podziemnych
 • ścian, płyt fundamentów, piwnic, rurociągów
 • wież chłodniczych, kesonów
 • składowisk odpadów
 • płyt parkingów

W skład technologii Xypex wchodzą:

Xypex Admix C-1000 NF - jest bazą dla procesu chemicznego zapewniającego wodoszczelność, ochronę i poprawę jakości betonu. Dodaje się go do masy betonowej w trakcie jej mieszania - czy to na węźle betoniarskim, czy to do pojazdu typu "gruszka" przed wylaniem betonu.

Zaletami są: odporność na wysokie ciśnienie hydrostatyczne, staje się integralnym składnikiem betonu, odporny na działanie agresywnych substancji chemicznych, samoistnie uszczelnia rysy do 0,4 mm, pozwala oddychać betonowi, jest nietoksyczny, jest stosunkowo niedrogi, trwały, może być z racji sposobu mieszania stosowany niezależnie od warunków atmosferycznych.

Xypex Concentrate - jest najbardziej aktywny ze wszystkich produktów Xypex. Po zmieszaniu z wodą nanoszony jest na powierzchnię betonu jako pierwsza z dwóch warstw. Jeżeli trzeba uszczelnić bruzdy czy ubytki, a także pęknięcia, naprawić błędy łączenia dwóch warstw betonu lub wypełnienia raków - musi być nakładany w formie półsuchego kitu (Dry-Pac).

Zalety: odporność na wysokie ciśnienie hydrostatyczne, integralny składnik betonu, uszczelnia rysy do 0,4 mm, pozwala betonowi "oddychać", odporny na agresywne substancje chemiczne, nie wymaga suchego podłoża, nie da się go uszkodzić mechanicznie, nie wymaga zaklejania, uszczelniania czy obróbki połączeń w narożnikach i na stykach, może być nakładany z dowolnej strony konstrukcji, prosty w aplikacji, nie ulega zniszczeniu, trwały, nie wymaga zabezpieczenia przy obsypywaniu, układania stali zbrojeniowej itd.

Xypex Modified - nanoszony jest zwykle jako druga warstwa, stanowi chemiczne wzmocnienie Xypex Concentrate, kiedy wymagane są dwie warstwy, by wytworzyć silniejszą i mocniejszą powłokę. Może być stosowany jako pojedyncza warstwa, jeśli wymagane jest zabezpieczenie przeciwwilgociowe będące alternatywą dla powłoki bitumicznej.

Zalety: odporność na wysokie ciśnienie hydrostatyczne, integralny składnik betonu, uszczelnia rysy do 0,4 mm, pozwala betonowi "oddychać", odporny na agresywne substancje chemiczne, nie wymaga suchego podłoża, nie da się go uszkodzić mechanicznie, nie wymaga gruntowania lub poziomowania podłoża przed nałożeniem, nie wymaga zaklejania, uszczelniania czy obróbki połączeń w narożnikach i na stykach, może być nakładany z dowolnej strony konstrukcji, prosty w aplikacji, nie ulega zniszczeniu, trwały, nie wymaga zabezpieczenia przy obsypywaniu, układania stali zbrojeniowej itd.

Xypex Patch N' Plug - specjalnie zaprojektowana, szybkosprawna zaprawa cementowa przeznaczona do tamponażu aktywnych wycieków wody. Natychmiastowe działanie jest w stanie zatrzymać nawet wypływy mające duże ciśnienie. Stosowany do zamykania rys, pęknięć, styków, raków i reparacji uszkodzeń betonu.

Po ułożeniu Xypex Patch'n Plug wskazane jest pokrycie uszczelnianej i naprawianej powierzchni Xypex Concentrate. W dylatacjach lub stale ruchomych szczelinach stosuje się elastyczne wypełniacze uszczelniające.

Zalety: gotowa mieszanka, wystarczy dodać wody, szybki czas wiązania, wysoka wytrzymałość, obojętny odczyn w stosunku do stali i betonu, nietoksyczny.

Xypex Gamma Cure - specjalnie zaprojektowany środek do pielęgnacji warstw Xypexu, może być używany jako alternatywa do pielęgnacji mgłą wodną w określonych warunkach. Używany jako katalizator przyśpieszający krystalizację Xypexu. Xypex Gamma Cure spowalnia proces parowania i zapewnia utrzymanie jak największej wilgoci. Działanie zanika po około 2-3 dniach.

Zalety: aplikacja tam, gdzie pielęgnacja mgiełką wodną nie jest możliwa, w gorących, suchych i wietrznych warunkach, pielęgnacja powierzchni pionowych.

Xypex Concentrate DS-1 - specjalnie zaprojektowany do metody "dry-shake" na poziomych powierzchniach. DS-1 staje się integralną częścią powierzchni betonowej, dzięki czemu nie ma problemów, jakie pojawiają się zwykle z różnego rodzaju powłokami (łuszczenie, pylenie, rozwarstwienie itd.). Reaguje on z wilgocią zawartą w świeżym betonie.

Zalecany do: oczyszczalni ścieków i wody, zbiorników, płyt fundamentowych, jezdni mostowych, garaży podziemnych. Na powierzchnie wymagające zwiększonej odporności na ścieranie i naciski zaleca się Xypex Concentrate DS-2.

Zalety: odporny na wysokie ciśnienie hydrostatyczne, integralna część betonu, wysoka odporność na agresywne substancje chemiczne, samouszczelnia rysy do 0,4mm, umożliwia "oddychanie" betonu, nietoksyczny, trwały, tańszy niż większość innych metod.

Xypex FCM 80 - służy do napraw rys, także tzw. propagujących, uszczelnienia połączeń, napraw uszkodzonego betonu, uszczelniania konstrukcji betonowych. Ma bardzo dobre właściwości adhezyjne i możliwości wzrostu objętości (wydłużenia). Używany bardzo często z systemem Xypex Crystalline. Produkt dwuskładnikowy.

Zalecany do: propagujących rys, połączeń konstrukcji, uszkodzonych powierzchni, ścian z bloczków betonowych, balkonów, tarasów, oranżerii, zbiorników na wodę, oczyszczalni ścieków, konstrukcji morskich, oraz tych poddawanym kurczeniu i rozszerzaniu się pod wpływem temperatury.

Zalety: elastyczność, możliwość wydłużenia, rewelacyjne możliwości adhezyjne, nieprzenikalność dla wody i chlorków, oddychająca, bezszwowa, wytrzymałość, potrafi utrzymać w skrajnych warunkach otoczenia, nietoksyczna, bez dodatku rozpuszczalników, bezzapachowa, skuteczna przy narażeniu na kurczenie lub rozszerzanie się pod wpływem temperatury.  ::© 2005-2018 BROBUD

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 3